top of page
  • chanapai186

ทำธุรกิจในรูปแบบไหนดี บุคคล หจก. บริษัท?

Updated: Feb 14, 2022

หากคุณกำลังวางแผนจะทำธุรกิจอะไรซักอย่าง คุณอาจจะเคยคิดว่าทำในรูปแบบบริษัทดีมั้ย แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนยังไง แล้วใช้ตัวคุณ ชื่อคุณเองทำธุรกิจไม่ได้หรอ หรือคุณอาจจะดำเนินธุรกิจโดยใช้ชื่อของคุณเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แล้วอยากจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะจดทะเบียนแบบไหนดี มาดูกันในบทความนี้ว่าแต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง1 view0 comments

Comments


bottom of page